ஓடி விளையாடு பாப்பா..

உங்களில் பெருவாரியானவர்களுக்கு இந்த புள்ளி விவரங்கள் தெரிந்திருக்காது. அதாவது 6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான பாலின விகிதம் (அதாவது ஆயிரம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு ஈடாக உள்ள பெண் குழந்தைகள் எண்ணிக்கை) 1991ல் 945:1000 என்று இருந்தது; 2001ல் இது 927:1000 குறைந்து, பின் 2011ல் 918:1000 ஆக சரிந்தது. இந்த அபாயகரமான சரிவு குறித்து முந்தைய அரசுகள் எதுவும் பெரிதாக அக்கறை கொள்ளவில்லை என்பது வருத்தமான விஷயம். மத்தியில் நிலையான ஆட்சி […]

ஆர்எஸ்எஸ் பற்றிய ஒரு பார்வை

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கம் (ஆர்.எஸ்.எஸ்) மற்றும் அதன் நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸைச் சுற்றியுள்ள ஏராளமான புத்தகங்களும் பதிவுகளும் பெரும்பாலும் இரண்டு வகைகளாகின்றன: முதலாவது, ஆர்.எஸ்.எஸ் பற்றிய தங்கள் சொந்த புரிதலை பிரதான ஊடகவியலாளர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் புத்திஜீவிகள் முன்வைத்து, செய்தித்தாள் அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி முதன்மையாக தங்களின் அவதானிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரித்தவை. இரண்டாவது, மற்றும் மிகச் சிறிய வகையில் வரும் படைப்புகளானது, சங்க அனுதாபிகள் […]