மார்கழித் திங்கள் – 8

“ எருமை மாடே” என்று திட்டு வாங்காத இளமைப்பருவம் இருக்காது.  கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பவர்களை இது மாதிரி திட்டுவார்கள்.  ஏன்? எருமை மாடு சுலபத்தில் அசையாது, ரொம்பவே நிதானமாகத்தான் நடக்கும்.  உருவமும் பெரிது. கன்னங்கரேலென்ற நிறம். போதாக்குறைக்கு எமன் இதன்மேல்தான் ஏறி வருவார் என்ற பெருமை வேறு.  கேக்கணுமா? ஆனா இந்த எருமைகள் அப்படி ஒன்றும் மோசமான விலங்குகள் இல்லை. சொல்லப்போனால் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினை நீக்குவதற்கு எருமைப்பாலைப் போன்ற ஒரு […]