மார்கழித் திங்கள் – 20

இந்திய ராணுவம் —  எப்போதும் இல்லாத ஒரு உற்சாகத்தில் இருக்கிறது இப்போது.   ராணுவ வீரராக இருப்பதே ஒரு பெருமை – ஏன் பெருமை? நாட்டைக் காப்பாற்றும் பெரிய பொறுப்பு அவர்களிடம் இருக்கிறது.   சரி, இப்போது மட்டும் என்ன உற்சாகம்? ஒரு வேளை எல்லையில் பதட்டம் தணிந்து விட்டதா? இல்லையே, பதட்டம் அதிகரித்துதானே இருக்கிறது.  எதாவது போரில் வெற்றி பெற்று விட்டோமா? இல்லையே, எதுவும் போர் வரவில்லையே. அப்புறம் […]