மார்கழித் திங்கள் – 28

உன் நண்பனைக் காட்டு, உன்னைப் பற்றி சொல்கிறேன் என்று ஒரு புகழ்பெற்ற வாக்கியம் உண்டு.  ஆனா இப்போ உன் தலைவனைக் காட்டு, உன்னைப் பற்றி சொல்கிறேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இன்னும் ஒரு படி போய் உன்னுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சரைக் காட்டு, உன்னை வேலைக்கு எடுக்கலாமா இல்லையா என்பதை யோசிக்கலாம் என்று கம்பெனிகள் சொல்லும் அளவுக்கு ஆகி விட்டது நிலைமை.  இனிமேல் அமெரிக்காவுக்கு விசா விண்ணப்பித்தால் சமூக ஊடகக் கணக்கு […]