அறிவியலா அறியாமையா?

இந்தா ஆரம்பிசிட்டாங்கல்ல…. கிரகண காலங்களில் உணவருந்துவது நல்லதல்ல என்பது மூட நம்பிக்கை என்று கேலி செய்து விருந்து உண்ணும் வினோத போராட்டம். [சோறு முக்கியம் அமைச்சரே!!!] விஷம் குடித்து இறந்தவர்களும் உண்டு, பிழைத்தவர்களும் உண்டு. அதற்காக விஷம் குடித்தால் பிழைக்கலாம்னு அதை குடிப்பது எவ்வளவு மூடத்தனமானதோ அதே போன்று தான் இந்த வினோத போராட்டமும். சரி, இது அறிவியலா அல்லது மூட நம்பிக்கையா என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும். ஏனெனில், […]